Aktuella ansökningsdagar

För Fritidsledar- och Församlingspedagogutbildningen och Svenska Kyrkans Grundkurs gäller 15 april. För Konstlinjen åk1 och 2 och Foto-Filmlinjen gäller 1 maj som sista ansökningsdag. För AK och AK-Sv2 är antagningstiden fortlöpande till skolstarten på höstterminen.

Samtliga linjer kallar till intervju efter att du har sökt. Senast i veckan före midsommar får du besked om du har antagits eller ej.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå