Din studieekonomi

Bidrag och lån
Du kan få studiestöd från CSN när du studerar på folkhögskola. Olika regler gäller om du är 20 år eller yngre. Om du är utländsk medborgare måste CSN pröva din rätt till studiestöd.

Studiehjälp till och med 20 år
Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få studiehjälp. Studiehjälpen består av tre olika bidrag

• Studiebidrag
• Extra tillägg
• Inackorderingstillägg

Studiebidraget behöver du inte ansöka om. Däremot måste du söka de andra bidragen hos CSN.

Läs mer om studiehjälp på CSN:s webbplats http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp

Studiemedel från och med det år du fyller 20 år
Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel från CSN. Studiemedel består av bidrag och lån. För att få studiemedel måste du uppfylla vissa krav. Bland annat måste dina eventuella tidigare studieresultat varit tillräckliga.

Bra kortfattad information får du från Folkhögskolornas informationstjänt
Studiestod_folkhogskolestuderande_2012

Läs mer om studiemedel för studier på folkhögskola på CSN:s webbplats http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå