Sigtuna folkhögskola söker ny rektor

Sigtuna folkhögskola har funnits i över hundra år och vill, precis som vid starten, vara en mötesplats för prövning och omprövning, nytänkande och utveckling. På Sigtuna folkhögskola tror vi att lärande sker bäst tillsammans med andra. Varje år möts ca 150 studerande på långa kurser. En del vill avsluta sin grundskolekompetens, stärka sitt svenska språk eller läsa in gymnasiekompetens, andra vill utbilda sig till fritidsledare eller skaffa en gedigen grundutbildning inom kulturområdet genom att studera konst, film, skådespeleri, musikproduktion eller manusskrivande.

Skolan anordnar också kurser på distans, bland annat inom foto, musikproduktion, kyrkans grundkurs samt fortbildning för fritidsledare. Sigtuna folkhögskolas sommarkurser är mycket populära. Vidare anordnas regelbundet föreläsningar i aktuella frågor som också är öppna för allmänheten.

Idag arrangerar Folkhögskolan också korta kurser i mindre omfattning tillsammans med närstående intressenter, organisationer och skolans huvudmän. Det är ett område som vi vill utveckla.

Uppdraget som rektor

Uppdraget som rektor för Sigtuna folkhögskola innebär att utifrån statens syften med folkhögskolan tillsammans med styrelse, medarbetare och studerande i enlighet med skolans värdegrund utveckla verksamheten utifrån våra nutida utmaningar.

Rollen som rektor innebär ett fullt ansvar inför styrelsen för skolans verksamhet vad gäller dess pedagogiska och övriga verksamhetsmässiga innehåll samt den ekonomiska driften.

Bland arbetsuppgifterna ligger ansvar för:

 • Ledning och ledarskap av skolan både som helhet och dess olika delar
 • Utvecklingsarbete och pedagogik
 • De studerandes kunskaps- och kulturutveckling samt studerandehälsa
 • Arbetsorganisation, medarbetarfrågor och arbetsmiljö
 • Budget, ekonomi och administration
 • Fastighetsfrågor

Vår blivande rektor har:

 • Erfarenhet av ledning och ledarskap med ansvar för personal, studerande och ekonomi
 • En bred kunskapsbas där erfarenhet från arbete med utbildning och pedagogik gärna får ingå. Erfarenhet av folkhögskola och folkbildning är en merit.
 • Erfarenhet av samhälle/omvärld och där nätverks- och relationsbyggande är viktiga faktorer.
 • Kunskap om och erfarenhet från den ideella sektorn, och då inte minst de delar som skolans huvudmän representerar. Det handlar bland annat om bildning och kultur, om livsfrågor och existentiella perspektiv.
 • Erfarenhet av arbete med kortutbildade samt vuxna studerande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en merit.

Vi söker dig som:

 • är inspirerande och drivande
 • är pedagogisk och lyhörd
 • har integritet och mod
 • är tydlig och kommunikativ
 • kan skapa dialog och förtroende, som har god samverkansförmåga
 • har ett genuint intresse för bildning och kultur

Du har:

 • Akademisk utbildning relevant för verksamheten

Ansökan.

Ansökningar skickas till: rektorstjansten@sigtunafolkhogskola.se
Sista ansökningsdag: 7 januari 2020
Tillträde maj 2020

Frågor om tjänsten:
Fredrik Hedlund, fredrik.hedlund@sensus.se, 070-6191778
ordförande föreningen Sigtuna folkhögkola

Arent Persson, arent.persson@sigtunafolkhogskola.se, 072-1657001
tf rekor, Sigtuna folkhögskola

 

Korta fakta om skolan:

 • Folkhögskolans allmänna linje finns förutom i sin allmänna form (1-4 år motsvarande gymnasiet) även som ett språkår med fokus på svenska som andraspråk för utlandsfödda. Fritidsledarutbildningen är tvåårig eftergymnasial utbildning och ges både som helfartskurs och som distanskurs.
 • Kulturutbildningarna är ettåriga och kan kompletteras med ett projektår.
 • Folkhögskolan har ca 200 studerande, varav ca 70 bor på internatet. Restaurang och städ drivs i egen regi.
 • 2018 omfattade verksamheten drygt 7400 deltagarveckor vilket innebär att vår folkhögskola tillhör en av landets medelstora folkhögskolor.
 • Sigtuna folkhögskola driver också kursgård i egen regi och ett vandrarhem i samarbete med Svenska Turistföreningen.
 • Skolan har ca 30 anställda och styrs av Föreningen Sigtuna folkhögskola där Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans Unga är huvudmän. Sigtuna folkhögskola är medlem av RIO – Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.
 • Under verksamhetsåret 2018 var omsättningen ca 30 MKR.
 • Budgeten balanseras med ett mindre underskott och osäkerhet kring offentlig finansiering skapar ständigt fokus på förnyelse, uppföljning och kontroll.
 • Skolan har tre huvudmän. Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska kyrkans unga

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658