Sigtuna folkhögskola är en plats för lärande tillsammans med andra. Varje år möts ca 150 studerande på våra långa kurser, alla med olika utmaningar och drivkrafter. En del vill läsa in grundskole- eller motsvarande gymnasiekompetens, andra utbildar sig till Fritidsledare eller går en gedigen grundutbildning inom kulturområdet genom att läsa konst, film, skådespeleri, musikproduktion eller manusskrivande. Mötet mellan alla olika människor bidrar till den unika miljön. Folkhögskolan arrangerar också distansutbildningar, sommarkurser samt korta kurser tillsammans med närstående organisationer. Vi driver kursgård i egen regi och vandrarhem i samarbete med Svenska Turistföreningen. Folkhögskolan har ca 200 studerande (inklusive distansutbildningar), varav ca 60 bor på internatet. Skolan har ca 30 anställda. Huvudmannen är Föreningen Sigtuna folkhögskola där Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans Unga ingår. Sigtuna folkhögskola är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi söker en ny medarbetare till kyrkans grundkurs som vi bedriver i samverkan med Stockholms stift. Du har, tillsammans med en stiftspedagog och en präst, ansvaret för kursen som bedrivs på halvfart under ett läsår.

De kompetensområden vi eftersöker är framför allt det psykologiska perspektivet (religionspsykologi). Andra kompetensområden är själavård, trosutveckling, retreater med avspänning och meditiation. I lärarrollen ingår också att vara samtals- och processledare, litteraturseminarier, viss handledning samt programplanering och administration. Det är viktigt att du har erfarenhet från kyrka och församling.
Som lärare på kyrkans grundkurs är du både lärare och deltagare, vilket innebär att vi inte endast bidrar med lärarkompetens utan deltar på ett engagerat sätt i samtal och process.

Eftersom utbildningen till stor del bygger på samarbete är det nödvändigt att du vill och kan samarbeta, att du har ett kreativt och lekfullt sinnelag samt att du är intresserad av och har erfarenhet av många olika slags samarbetsformer. Du är också skicklig på att fånga våra deltagares uppmärksamhet och ge dem stöd utifrån deras förutsättningar. Vi ser framför oss att du är tydlig, entusiasmerande och skicklig på att kommunicera. Du har en demokratisk grundsyn och värnar om mänskliga rättigheter.

Pin It on Pinterest