TECKNINGEN ÄR GRUNDEN

Teckning är grunden i all estetisk verksamhet: i design, formgivning, konst, arkitektur, illustration med mera. Den är stommen. Handen och hjärnan samarbetar för att få ner det den vill på pappret.
Man kan teckna med kol, blyerts, tusch. Man kan teckna med en pinne i sanden.
Eleverna i konstettan har börjat utforska olika slags tecknings-material och metoder. De har börjat träna sig på att se, och att se det man kanske inte ser till en början: mellanrumsformer. Mellanrumsformer är ytor som uppstår mellan alla linjer och är också en del av teckningen. Om du står med benen brett isär så är den triangel som uppstår ett exempel på en mellanrumsform.
Kol är ett teckningsmaterial som förenklat är gjort av brända träpinnar. Med hjälp av kolet kan man får upp svärtan. Kol kan vara besvärligt: man blir smutsig. Det är svårare att vara så exakt som man vill och det kan vara svårare att sudda bort oönskade linjer. Det handlar om att inte vara rädd, att våga ge sig hän. Att våga bli smutsig. Fjärilarna som du ser på väggen är alla tecknade med kol.

Pin It on Pinterest