Barnledarutbildning 2018-2019

2018-2019 Barnledarutbildning (Terminsutbildning)
Uppsala, Stockholms och Strängnäs stift anordnar en processinriktad barnledarutbildning i samarbete med Sigtuna folkhögskola. Utbildningen vänder sig till dig som har en tjänst som riktar sig till barn 0-12 år och saknar fackutbildning eller kyrklig inriktning. Två olika utbildningar erbjuds varje år.

Här hittar du till anmälningsformuläret

Barnledarutbildning 2018-2019

Utbildningen vänder sig till dig som saknar fackutbildning eller som saknar kyrklig inriktning på din utbildning. Du ska också ha en tjänst som riktar sig till barn 0-12 år. Utbildningen görs i samarbete med Uppsala, Strängnäs och Stockholms stift samt Sigtuna folkhögskola

 

Terminsutbildning 2018-2019
8-11 oktober 2018 – Sigtuna folkhögskola
26-29 november 2018 – Sigtuna folkhögskola
5-8 februari 2019 – Sigtuna folkhögskola
Mellan varje kurstillfälle görs en reflektionsuppgift som inkluderar inläsning av litteratur, ev. studiebesök och reflektion omkring sitt arbete i församlingen.

Kursinnehåll
1. Vår grund. Bygga bibelgrund – min och kyrkans plattform. Bibelhistoria. Att tolka Bibeln. Min gudsbild.

2. Vårt uppdrag. Församlingen. Min plats i församlingen – jag och mitt uppdrag. Kyrkans uppdrag och innehåll. Kyrkoåret – teologi och pedagogik. Dopet – mitt eget och barndopets plats. Evangelisk-luthersk kyrka – en ständig reformerande kyrka.

3. Barnet. Barnets utveckling. Hur bemöter vi barn med särskilda behov? Barns rätt – barnkonventionen, hur blir den verklig i vårt arbete? Integration. Människosyn. Religionspedagogik. Barnfattigdom.

4. Församlingspedagogik. Pedagogiska influenser. Pedagogik i församlingen. Skiljer den sig från annan pedagogik? Under alla block ingår att arbeta med bibeln och reflektera. Vi kommer läsa viss litteratur och reflektera över den kopplat till tjänsten i församlingen.

Kostnad
5 000: -, i avgiften ingår logi i dubbelrum samt kost. Enkelrumstillägg på Stjärnholm 300 kr/natt; i Sigtuna 200 kr/natt. Enkelrum i mån av plats. Deltagarna står själva för litteratur och resor.
Kursavgifterna är preliminära och kan komma att justeras. En extra avgift om 20% tas ut för anmälan efter sista anmälningsdag. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften, vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas.  Kursavgiften faktureras av stiftet i förskott.

Anmälan stängd

Har du frågor, kontakta gärna ditt stift.

Helena Åhlin, Strängnäs stift, 0152-234 74, 
Nina Carlsson Garlöv, Uppsala stift, 018-68 07 84, Elisabet Hillbratt, Stockholms stift, 08-508 490 69, 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå