Att leda ideella

Nästa kurs startar september 2019. Anmälan öppnar 15 januari 2019.

Att leda ideella är en kurs för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. Under fyra kurstillfällen får deltagarna hjälp att se på sin församling på ett nytt sätt och reflektera kring medarbetarskap. Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Processutbildningen innehåller följande kursmoment:

Det ideella arbetets betydelse – för kyrkan, individen och samhället
Kursmomentet syftar till att skapa förståelse för församlingssynens avgörande betydelse för att utveckla idealitet och frivillighet i församlingsarbetet. Vi lär av aktuell forskning kring det svenska civilsamhället och diskuterar hur utblickar kan inspirera församlingens agerande.

Till detta moment har kursdeltagarna gjort en inventering kring församlingens ideella arbete och studerat den egna församlingsinstruktionen i relation till idealitet.

Stödstrukturer för delaktighet – mallar, juridik och samsyn som förenklar
Kursmomentet syftar till att ge verktyg för det praktiska arbetet på hemmaplan. Vi arbetar med frågor som arbetsmiljö, försäkringar, rekrytering, utvecklingssamtal och ersättningar. Stödstrukturer innebär också att skapa samsyn kring vad som är god delaktighet, där människosynsfrågor och församlingssyn blir centrala pusselbitar.

Till detta kursmoment har kursdeltagarna reflekterat över den egna församlingens uttryckta församlingssyn i relation till idealitet.

Yrkesroll och medarbetarskap – från utförare till möjliggörare
Kursmomentet syftar till att arbeta med förankrings- och förändringsarbete kring idealitet i det egna arbetslaget. Vi reflekterar kring hur både anställda och ideella kan vara goda medarbetare som öppnar upp för delaktighet. Ledarskap i olika former blir en central frågeställning under kursmomentet.

Till detta kursmoment har deltagarna definierat vilka stödstrukturer församlingen behöver för sitt utvecklingsarbete.

Utvecklingsplanen – från nuläge till önskat läge
Kursmomentet syftar till att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan i relation till det ideella arbetet. Genom delande möjliggörs ett lärande mellan varandra. Vi arbetar även med redskap för den fortsatta processen på hemmaplan.

Till detta kursmoment har deltagarna skrivit färdigt sin församlings utvecklingsplan som bl a baserar sig på de olika kursmomentens teman.

Kursdatum för kursen 2019/20
17-19 September 2019
11-13 November 2019
18-20 Februari 2020
28-29 April 2020

Kurskostnad
Kostnader för kost, logi och material i samband med kursen är ca 11 500 kr

 

För mer information 
Kontakta Lisa Trovik
08-592 582 28 
lisa.trovik@sigtunafolkhogskola.se

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå