ALL PERSONAL

Minna Bolin

Minna Bolin

Undervisar i film och ljud på Filmutbildningen och Musikproduktion på distans.
08-592 583 00
minna.bolin@sigtunafolkhogskola.se

Jonas Bredenfeldt

Jonas Bredenfeldt

Undervisar på Foto Distans och Bildbehandling på distans
08-592 583 98
jonas.bredenfeldt@sigtunafolkhogskola.se

Kjell Carles

Kjell Carles

Undervisar på Fritidsledarutbildningen.
08-592 582 74
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Louise Janving

Louise Janving

Undervisar i svenska och svenska som andraspråk samt livsfrågor/religion på Allmän kurs och Språkåret.
08-592 582 68
louise.janving@sigtunafolkhogskola.se

Henrik Johansson

Henrik Johansson

Undervisar på Musik- och Ljudproduktion på distans.
08-592 582 02
henrik.johansson@sigtunafolkhogskola.se

Alexandra Thérése Keining

Alexandra Thérése Keining

Undervisar på Manusutbildningen på distans.
08-592 582 05
alexandra.keining@sigtunafolkhogskola.se

Catherine Lezilver

Catherine Lezilver

Undervisar på Allmän kurs och språkåret; lärar- och studerandeassistent.
08-592 583 57
catherine.lezilver@sigtunafolkhogskola.se

Annika Lindgren

Annika Lindgren

Undervisar i svenska, engelska och samhällsämnen på Allmän kurs.
Samordnare i allmänna kursens arbetslag.
08-592 582 01
annika.lindgren@sigtunafolkhogskola.se

Johannes Markström

Johannes Markström

Undervisar på Fritidsledarutbildningen.
08-592 583 49
johannes.markstrom@sigtunafolkhogskola.se

Prim Nimnaun
Elwood Overholt

Elwood Overholt

Undervisar i matematik, historia och naturkunskap på Allmän kurs.
08-592 582 91
elwood.overholt@sigtunafolkhogskola.se

Mia Peterson

Mia Peterson

Undervisar på Skådesspelarutbildningen.
08-592 582 82
mia.peterson@sigtunafolkhogskola.se

Torbjörn Reinhed

Torbjörn Reinhed

Verksamhetschef infrastruktur
08-592 582 32
torbjorn.reinhed@sigtunafolkhogskola.se

Johan Syrén

Johan Syrén

Undervisar på Filmutbildningen.
08-592 583 99
johan.syren@sigtunafolkhogskola.se

Nina von Schmalensee

Nina von Schmalensee

Undervisar på Konstutbildningen
08-592 582 08
nina.von.schmalensee@sigtunafolkhogskola.se

Pin It on Pinterest